Lokata

Lokata terminowa jest to umowa, która zawierana jest pomiędzy oferentem lokaty a klientem. Przedmiotem tej umowy jest ulokowanie środków pieniężnych przez czas określony w umowie. Korzyścią dla klienta są odsetki, które otrzymuje zazwyczaj na koniec określonego w umowie okresu. 

Podstawowym podziałem lokat bankowych jest podział na lokaty odnawialne i lokaty nieodnawialne. Istnieją różnice pomiędzy konstrukcją lokaty bankowej i konta oszczędnościowego. Zlikwidowanie lokaty przed kontem okresu wyszczególnionego w umowie skutkuje zazwyczaj utratą odsetek. Do lokaty nie można robić dopłat w trakcie jej trwania. Przewagą jest za to nieco wyższe oprocentowanie lokat bankowych w porównaniu z kontami oszczędnościowymi. 

Popularność standardowej lokaty wyniki z bardzo niskiego ryzyka utraty zdeponowanych środków przez klienta. Obowiązujące w Polsce prawo bankowe stanowi, że  zdeponowane w bankach środki nieprzekraczające równowartości 100 tys. euro są chronione na mocy ustawy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Lokata to jeden z bardziej popularnych instrumentów oszczędnościowych. Wiele osób decyduje się na założenie lokaty w celu zabezpieczenia swojego budżetu domowego na wypadek gorszych czasów. Jednak założenie lokaty wiąże się z koniecznością odpowiedzenia sobie na kilka pytań. Gdzie założyć lokatę? Gdzie otrzymam najkorzystniejsze warunki lokaty? Na te pytania pomoże odpowiedzieć powyższa porównywarka lokat. Wystarczy podać kwotę, którą zamierzamy ulokować oraz deklarowany okres lokaty. Wyświetli się ranking lokat bankowych, który będzie dostosowany do naszych potrzeb. Każda oferta będzie zawierać szacowaną wartość odsetek, które otrzymamy a także oprocentowanie lokaty bankowej. Gdy wybierzemy już ofertę najlepszej lokaty bankowej dla siebie to nie pozostaje nic innego, jak skontaktować się z bankiem w celu uzyskania dalszych szczegółów niezbędnych do założenia lokaty. Możemy to zrobić poprzez kliknięcie w nazwę danej lokaty lub też w przycisk, który umożliwia bezpośrednie wysłanie wniosku do banku.